MÁT-XA TAI CHỮA BÁCH BỆNH - Phần 8: Thiếu dinh dưỡng ở trẻ em
Phương pháp điều trị xoa bóp huyệt tai còn gọi là phương pháp điều trị xoa bóp huyệt ỏ vành tai. Là một trong những di sản quý của phương pháp y học truyền thống Trung quốc. Phương pháp này chủ yếu lấy ở huyệt trên vành tai làm chủ, lấy huyệt vị ở những vị trí khác nhau làm huyệt phối, dùng tay hoặc kim châm ép lực vào vị trí được chỉ định, thực hiện ở các huyệt chủ và huyệt phối. Huyệt chủ và huyệt phối phối hợp ăn khớp với nhau, lấy phương pháp mà sinh vật sản sinh tin tức truyền vào cơ thể người thông qua liên hệ cảm truyền của tai và kinh lạc, lưu thông khí huyết, cân bằng âm dương có tác dụng điều hoà, bảo vệ các bộ phận tạng phủ và cơ thể.